Stormen

”Blås, vind! Spräng dina kinder! Rasa! Blås! Störtskurar och orkaner, spruten regn

Tilldess klockstaplar och tornspiror drunkna!” /Shakespeare

  • Blås vind, spräng dina kinder!

    Olja på pannå, 2020

  • Stormen

    Olja på pannå, 2020

  • Lilla bäcken mot älven rinner

    Olja på duk, 2020