A newcomer

Skiss ska bli tavla. Med klapprande hjärta.