And I raise a glass, a smile or two. This stuff strips the light from your bones.

Anna Engebrethsen roadtrip

Jag vinkar i fönstret. Och du försvinner över gatan.