Back in the studio

Tillbaka i ateljén. Lite (mycket) nervös och stressad över att kombinationen stress och nervositet är en dålig kombination. I den mening att grundläggande problem lätt tar sig för stora proportioner och blir mig övermäktiga. Det går inte att sålla, sortera och strukturera om. Jag ser bara något stort och ogripbart vars existens endast handlar om att göra mig stressad och nervös. En farlig cirkel som jag måste ta mig ur.

Och nu är det allvar. Jag måste börja prioritera än mer. Jag som redan har förhandlat bort saker jag tycker om måste nu också börja prioritera bort saker som jag både tycker om och som jag anser vara viktiga.

Det är dags att ta sig in i bubblan på riktigt nu.