evenfall

Att vecklas ut någon annanstans. Minska världen för att göra den större.

Den är storslagen här, hela världen runt huden.

Att bara leva här.

Nu.