Med penseln kvar i handen

Figurerna i mina målningar var från början allt det där onda. Alla rädslor och allt det mörka. Men mot slutet blev dem jag, och så knöts det där bandet ihop. Det som betecknar dig och mig. Att vi är människor och att vi föds som människor, men att vi under livets gång blir olika beroende på vad vi går igenom och vilka vi möter.
Att du är jag och att vi föds och att ingenting är någons fel utan allas ansvar.
                                ”An Agreement?” -08
Mot slutet blev vi som dom och du blev jag. Jag stod kvar med penseln i handen och insåg att jag var du.