”Naturens kamp för överlevnad”

Jag blev så fint recenserad i Hallands Nyheter den 7 juli. Såhär skrev Lotta Bergström i HN:

Efter ett halvårs målande i Paris kunde man tänka sig att Anna Engebrethsens bilder skulle skildra ett myllrande urbant storstadsliv eller klassiska landmärken från en konstmetropol. Icke så.
  Istället för neon och betong väljer Anna Engebrethsen naturen: haren, rovfåglarna, småfåglarna, hjorten. Ett stråk av hemlängtan till Halland och Falkenberg kanske?

Frågar man konstnären själv handlar det mer om att pröva nya färger. Grönt leder till organiska tankar om flora och fauna, den ena bilden gav den andra, ett fruktbart spår att följa. Fast visst kunde hon sakna havet i den stora staden.

Hur som helst är det en vacker liten utställning bestående av 26 verk, som hon från och med idag visar på Kuben i Falkenberg. Genomarbetad, genomtänkt.
  Den fungerar på två plan. Dels kan man läsa bilderna precis som de är: en berättelse om naturens skönhet och grymhet. Äta eller ätas, jaga eller jagas. Haren som flyr för sitt liv med de groteskt stora öronen på helspänn. Rovfågeln beredd till attack, de krökta klorna färdiga att gripa sitt byte.
  Dels kan man se verken som en allegori över det mänskliga livet som ju också på många sätt är en kamp för överlevnad.

Det finns ett surrealistiskt stråk i Anna Engebrethsens måleri, i djurens stiliriserade rörelsemönster. De både står stilla och rör sig på samma gång som om tiden vore ur led.
  Som vilopunkter finns småfåglarna, tryggt vilande på trädets gren. Ristade i svart mot vit botten, enkelt som ett japanskt träsnitt. Ännu mera Japan doftar den rosa körsbärsblommen.

”Memento” har Anna Engebrethsen kallat sin utställning. En påminnelse om att naturen liksom tillvaron är skör, det gäller att ta den tillvara.

 ”Superior #3” 40×40