Now somewhere in the black mountain hills

Anna Engebrethsen The garden

Jag ser alla tecken för att jag vill se dem.