Olägligt.

Inflammation i vänster arm och höger handled. Överansträngning, pencillin och vila. Min vänsterarm! Det viktigaste jag har!

Skit.