Process.

När jag fyller ett papper med skisser så målar jag samtidigt stora oljemålningar i huvudet. Med helt andra motiv än de jag skissar fram. Det känns som om jag är två helt separata delar av en annan del som stundtals är hel. 
Till slut möter skisserna på pappret målningarna i huvudet och det är den bilden av de två tillsammans som jag börjar arbeta med på duken. Då vet jag hur det ska se ut med motiv, färger, placering och känsla. 
Ibland kan det fortfarande vara frågetecken kring vissa delar. Något som inte blev tydligt i sammanslagningen av skiss och målning. Då är det på duken som jag testar mig fram.