Processen.

Från skiss till utställning. Tanke till verklighet.