Sometimes you just don’t know the way back home.

Det finns vägskäl i livet och emellanåt byggs murar upp. 
Ingen relation står still för inga känslor går att frysa. 
Murarna rasar.
Och ibland är det svårt att hitta hem.

Sometimes you just don’t know the way back home. 2009.