Springtime, I salute you

Det finns en viss charm i att skicka brev. Att klistra frimärken för att sedan låta brevet vandra mot mål. Att ge tid åt en hälsning.

En vårhälsning.