Still here

När någonting försvinner finns det alltid kvar. Någonstans.

                    ”Still here”