To have a studio..

Jag har aldrig haft en ateljé tidigare men nu sitter jag här med en sådan sedan kanske 4 månader tillbaka.
Vilken skillnad det är mot att sporadiskt och tillfälligt inkräkta på platser som är givna åt något helt annat. Att under ett par timmar bygga och rasera en verkstad, att finna inspiration och ro för att kunna måla och att sedan skapa något värt att skapa på bara några timmar.. den tidspressen är ganska svår att ha att göra med. För det tar tid att måla, tid att nå fram till min egen värld och det gör ont när jag slits därifrån.

Att ha en plats ämnad för alla tankar, skisser, färger och dukar är det mest fantastiska jag kan ha som konstnär. Allt står alltid redo. Inspirationen finns hela tiden där, i skisserna, böckerna och musiken. Jag behöver aldrig låsa om min värld utan dörren mellan mitt inre och ateljén står alltid öppen. Det är nära och enkelt och inte lika sårbart.


Så, om det är något jag ska göra framöver så är det att se till att jag alltid har en ateljé till hands.