Whatever I want.

Jag har så många idéer och tankar. Så mycket som jag vill göra med min konst. Och det bästa av allt – jag kan göra vad jag vill. Det finns inga ramar eller regler för mitt skapande, jag får göra vad jag vill. 

Den känslan.

Idle #6 30×24