Winter morning

Det blev en annan slags vecka av den här veckan än vad som stod planerat. Det är mycket som ska styras upp runt omkring konsten som inte har med färg-kombinationer och skisser att göra. Idag är huvudet fullt av siffror till exempel och det hör inte till vanligheterna kan jag säga. Men så måste det vara ibland och jag tröstar huvudet med löftet om lite färg och lek innan arbetsdagen är över. En arbetsdag som övergår i en annan arbetsdag för övrigt. Nu blir det lite pedagogisk verksamhet ett par dygn framöver.

Och så några bilder på det: