Idle #3

Så liten och nätt men ett under i sin enkelhet. Vad vore träden utan sången?
Du sitter still men är i rörelse. Avvaktande. Väntande. På nya intryck som formar handling. 
Du sitter still men allt rör sig.

 Idle #3 20×15