Sverige 2010

”När den svaga är föraktad
och tvingas vara stark
När samhället skapar sin människa
och ett land sviker.
När alla är skyldiga
men ingen tar ansvar
När allting handlar om Dig och Ditt”