4 mil.

En söndag fick vi för oss att cykla lite mer än 4 mil. Då kommer man både långt och hinner se mycket.
Allt som behövs är en matsäck, en cykel, sällskap och solsken.